โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองสวัสดิการฯ
กองสาธารณะสุขฯ
กองช่าง
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
วิสัยทัศน์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู๋มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
Back office
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(LHR)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)
หัวข้อหลัก
เทศบาล
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
การจัดตั้งเทศบาล
องค์การเทศบาล
เทศบัญญัติ
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
การควบคุมเทศบาล
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
หัวข้อหลัก
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
หัวข้อหลัก
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมนิติกร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
ชมรมคนเทศบาล
กรมส่งเสริมการปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สนง.กกต.จังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
E-learning (เชื่อมโยงลิงค์)
หัวข้อหลัก
ห้องสมุดกฏหมาย
เฟสบุค ทต.บ้านกรวด
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส.
เมนูทางขวา
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
การติดตามงบรอบ6เดือน
การติดตามงบรายไตรมาส
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี
การติดตามงบประจำเดือน
การติดตามงบประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
ติดตามประเมินแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
ข้อมูลการให้บริการ
ศูนยุติธรรมชุมชน
การประเมิน(LPA)
แผนดำเนินงาน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
facebook
line
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,454

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.