ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดเรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรือง ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ขอรับบริจาคหนังสือนิทานเด็ก/การ์ตูน/วารสารการเกษตร

  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

  จดหมายข่าว : ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ประจำปี 2560

  ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ประจำปี 2560

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะซ่อมสร้างซุ้มประตูเมืองเฉล

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.161.49.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 665,522


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.