โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศ กทจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)3เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)2เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์(การพัฒนาบุคคลากร)3เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์(การพัฒนาบุคคลากร)2เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์(การพัฒนาบุคคลากร)เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (การสรรหาและคัดเลือกบุคคล)2เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (การสรรหาและคัดเลือกบุคคล)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่่วไป(การบรรจุและแต่งตั้ง)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี2565เปิดอ่าน
     รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 64เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 63เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รวมเปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานอัตรากำลังเปิดอ่าน
     โครงสร้างอัตรากำลังเปิดอ่าน
     กรอบอัตรากำลังสามปีเปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลังสามปีเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีเปิดอ่าน
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,482

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.