โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประมวลจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม  
     ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญของรางวัลเปิดอ่าน
     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดเปิดอ่าน
     มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรเปิดอ่าน
     มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านกรวดเปิดอ่าน
     มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเปิดอ่าน
     การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเปิดอ่าน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเปิดอ่าน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านกรวดเปิดอ่าน
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,440

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.