ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าแรก     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  
     รายละเอียดประมาณการรายรับเปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเปิดอ่าน
     รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายรับเปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายจ่ายเปิดอ่าน
     ประกาศให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผลเปิดอ่าน
     เทศบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงานเปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณเปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณ (รายรับ)เปิดอ่าน
     คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)เปิดอ่าน
     การเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,235


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.