ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

 เทศบาลตำบลบ้านกรวด ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการการชุมชน โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับราษฎรในหมู่บ้านเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สารมารถนำหลักการพัฒนา หลักการบริหารงาน และหลักการบริหารคน มาใช้ในการบริหารงานในชุมชนของตน ให้เกิดการพัฒนา และส่งผลให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการฝึกอมรมในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก

     
     
     
     
     
     
     
สาสน์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกรวด?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
ข้อมูลงบประมาณ
หัวข้อหลัก
แผนการพัฒนา
หัวข้อหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 776,207

ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ


แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067   Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.