ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด  พร้อมใจกันร่วมงานวันปิยะมหาราช  โดยมีพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ตั้งแต่เวลา 08.00  น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด 
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  เลื่อนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  ร่มไทรเกมส์  ครั้งที่  14  ประจำปีงบประมาณ  2557  จากเดิมวันที่  24  ตุลาคม  2556  เป็นวันที่  2  พฤศจิกายน  2556   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  ร่มไทรเกมส์  ครั้งที่  14   ประจำปีงบประมาณ  2557   วันที่  24  ตุลาคม  2556  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด   โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ฯ
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี  2555   ขึ้น  ณ  บริเวณหอปรเอนกประสงค์เทศบาล ฯ  โดยมีนายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด  เป็นประธาน ฯ  ในงานมีกิจกรรมสำหับเด็กมากมาย  และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน ฯ
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี  54  ณ  บริเวณวัดบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ในวันที่  12  เม.ย.  54  ตั้งแตเวลา  09.30  น.  -  17.00  น.
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดกิจกรรมการแข่งขัน  กีฬาร่มไทรเกมส์  ครั้งที่  11  ระหว่างวันที่  28  -  30  มกราคม  2554   ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดกิจกรรมตามประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี  2553  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2553    ณ  บริเวณหนองทำนบพระ 
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  23  ตุลาคม  2553  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์    ตั้งแต่เวลา  08.30  น. 
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกรวด   อ.บ้านกรวด   จ.บุรีรัมย์    ระหว่างวันที่ 3 - 5   กันยายน   2553   ณ    สำนักปฏิบัติธรรมเขาศาลาอตุลฐานะจาโร   อ.บัวเชด    จ.สุรินทร์    
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดโครงการทัศนะศึกษาธรรมะ  ประจำปี  2553  ระหว่างวันที่  30 - 31  สิงหาคม  2553 
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  เข้าร่วมกิจกรรม  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม 2553   ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   ตั้งแต่เวลา  08.30  น  เป็นต้นไป  และ  เวลา  13.00  น.  คณะผู้บริหาร   ข้าราชการ   พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด  รวมกันปลูกต้นไม้  บริเวณเรียบคลองห้วยทะมอ
การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  2553   วันที่  11  สิงหาคม  2553   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวด   ตั้งแต่เวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  จัดโครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์  ประจำปี  2553   ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกรวด  ในวันที่  6  สิงหาคม  2553
เทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี  2553   ในวันจันทร์  ที่  26  กรกฎาคม  2553  โดยกำหนดนำเทียนพรรษาไปทอดถวาย  ณ  วัดปราสาททอง  ตำบลปราสาท  และวัดบ้านกรวด  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชัน  ครั้งที่  11
ประเพณีวันลอยกระทง
วันผู้สูงอายุ‏
ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีงานเครื่องเคลือบพันปี

 
 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,189


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.