ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลบ้านกรวดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  นอกเหนือจากการฝึกอบรมประจำปี 2562 โดยมีอาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรมดังนี้  1.อาชีพเกษตรกรรม (การปลูกผักสวนครัว) 2.อาชีพปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่งวง , การเลี้ยงปลาดุก) 3.อาชีพการทำอาหาร (การทำไข่เค็ม) 4.อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) 5.อาชีพการบริการ (การนวด) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งผลให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อไป
 เทศบาลตำบลบ้านกรวด ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการการชุมชน โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับราษฎรในหมู่บ้านเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สารมารถนำหลักการพัฒนา หลักการบริหารงาน และหลักการบริหารคน มาใช้ในการบริหารงานในชุมชนของตน ให้เกิดการพัฒนา และส่งผลให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการฝึกอมรมในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก
 เทศบาลตำบลบ้านกรวด ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปี ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านกรวด สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่อมือและอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิต ให้สามารถรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอันอาจจะเกิดขึ้นได้
เทศบาลตำบลบ้านกรวด ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 โดยลงพื้นที่ทั้ง 10 ชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการจากชุมชน ให้ได้ข้อมูลจากพื้นที่โดยตรง และได้เข้าถึงปัญหาของชุมชน โดยมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป
 นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด ขับเคลื่อนนโยบายการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ถึงปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับประชาชน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านกรวด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านกรวด จัดโครงการร้อยยิ้มแห่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจกับเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงของเด็กๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันที่เด็กได้จบการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองให้แน่นแฟ้น
 งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด และงานกาชาดอำเภอบ้านกรวด จัดขึ้นบริเวณหนองทำนบพระ เป็นความร่วมมือของปกครองอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านกรวด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกรวด ได้จัดขบวนเครื่องเคลือบที่สวยงาม พร้อมมีซุ้มการแสดงไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานนี้ด้วย
 กีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเทศบาลตำบลบ้านกรวด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ เทศบาลตำบลประโคนชัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์
 เทศบาลตำบลบ้านกรวด เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านกรวด โดยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านกรวดเข้าร่วมงาน มีนายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด เป็นผู้นำผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคำสัตปฏิญาณ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 8 รายด้วย
หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกรวด?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มกราคม 2564
งานงบประมาณ
สาส์นจากผู้บริหาร
งานนโยบายและแผน
สาส์นจากปลัด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.42.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 774,154

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ


แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067   Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.