โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    แหล่งน้ำ

Ø      อ่างเก็บน้ำทำนบพระ  เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล  ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  ปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการขุดลอกใหม่และก่อสร้างศาลากลางน้ำพร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

Ø      ลำห้วยทะมอ  เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาล  ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

 

®    ขยะมูลฝอย

Ø      ปริมาณขยะ   3    ตัน/วัน

Ø      รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม   3   คัน 

Ø      ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน    3  ตัน./วัน

Ø      ขยะที่กำจัดได้     จำนวน     3   ตัน./วัน  กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ

Ø      ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้   จำนวน  100  ไร่ ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 9  ตำบลปราสาทห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง  4  กม. 

 

ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,492

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.