ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    ประชากร

ปัจจุบันจำนวนประชากรในเขตเทศบาล         มีจำนวนทั้งสิ้น   3,956   คน   แยกเป็นชาย   1,947  คน  เป็นหญิง  2,009   คน   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,431   ครัวเรือน   คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่   1,347   คนต่อตารางกิโลเมตร

 

®    ศาสนาและวัฒนธรรม

                                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตเทศบาล      กรวดมีวัด  จำนวน  2  แห่ง   ศาลเจ้า 1 แห่ง    ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ส่วนใหญ่เป็นภาษาถิ่นอีสาน  เขมร  ลาว  ไทยเบิ้ง  และภาษีจีนปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน   แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้

Ø      ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

Ø      ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทงเล็ก

Ø      ประเพณีเครื่องเคลือบพันปี  ต้นเดือนเมษายน  ของทุกปี  ดำเนินการโดยอำเภอบ้านกรวด  โดยการจัดประกวดเครื่องเคลือบโบราณ  เครื่องเคลือบจำลอง  ขบวนแห่เครื่องเคลือบจำลอง  ธิดาเครื่องเคลือบ  แข่งขันตำข้าว  ฯลฯ

®    การศึกษา

                                สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบ้านกรวด  จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน  1  แห่ง

 

®    กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

Ø      สนามฟุตบอล                         จำนวน    2    แห่ง

Ø      สนามบาสเกตบอล                  จำนวน    2    แห่ง

Ø      สนามตะกร้อ                           จำนวน    6    แห่ง

Ø      ห้องสมุดประชาชน                 จำนวน    1    แห่ง

Ø      สนามเด็กเล่น                         จำนวน    4    แห่ง

 

®    สาธารณสุข

Ø      โรงพยาบาลในเขตเทศบาล

                                                รัฐบาล  จำนวน  1  แห่ง  เตียงคนไข้ จำนวน    60  เตียง

 

®    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Ø      สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 .. - 31 .. 2551)  จำนวน   -   ครั้ง

Ø      ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา  คิดเป็นผู้เสียชีวิต  -   คน  บาดเจ็บ  -  คน  ทรัพย์สินมูลค่า    -   บาท

·        รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  1  คัน  จุน้ำได้  1,500  ลบ..  ได้มาเมื่อ พ.. 2525  ราคา  980,000  บาท  งบประมาณของกรมการปกครอง

·        รถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน  1  คัน  จุน้ำได้  5,000  ลบ..  ได้มาเมื่อ พ.. 2536  ราคา  987,777  บาท  งบประมาณของกรมการปกครอง

·        รถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน  1  คัน  จุน้ำได้  10,000  ลบ..  ได้มาเมื่อ พ.. 2548  ได้รับการถ่ายโอนจากอำเภอลำปลายมาศ

Ø      เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                                  จำนวน        -    เครื่อง

Ø      พนักงานดับเพลิง                                                   จำนวน        5    คน

Ø      พนักงานวิทยุ                                                          จำนวน         1   คน

Ø      อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            จำนวน     154    คน

Ø      การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา            จำนวน       15    ครั้ง

 

 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,286


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.