ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    การคมนาคม  การจราจร

                                การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนน  ซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น   เทศบาลตำบลบ้านกรวดยังมีทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - ละหานทราย  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2075)  แบบ  4  ช่องจราจร  ตัดผ่านทำให้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงได้สะดวก  ดังนี้

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอเมือง                   จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    66    กิโลเมตร

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด - อำเภอประโคนชัย         จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    22    กิโลเมตร

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด - อำเภอละหานทราย       จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    33    กิโลเมตร

Ø    เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอนางรอง               จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    54    กิโลเมตร

 

®    การประปา

                                ในปัจจุบันระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

®    การ ไฟฟ้า

                                สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประโคนชัย เทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์  เฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล   เท่านั้น

 

®    การสื่อสาร

                                สำนักงานโทรศัพท์บ้านกรวด ตั้งอยู่ในซอยชุมสาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอำเภอบ้านกรวด

                                ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอบ้านกรวด  ตั้งอยู่ถนนสายบุรีรัมย์ - ละหานทราย  ให้บริการไปรษณีย์โทรเลข  จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ  พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป

 

 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,219


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.