ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    การคมนาคม  การจราจร

                                การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนน  ซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น   เทศบาลตำบลบ้านกรวดยังมีทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - ละหานทราย  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2075)  แบบ  4  ช่องจราจร  ตัดผ่านทำให้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงได้สะดวก  ดังนี้

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอเมือง                   จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    66    กิโลเมตร

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด - อำเภอประโคนชัย         จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    22    กิโลเมตร

Ø     เทศบาลตำบลบ้านกรวด - อำเภอละหานทราย       จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    33    กิโลเมตร

Ø    เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอนางรอง               จังหวัดบุรีรัมย์         ระยะทาง    54    กิโลเมตร

 

®    การประปา

                                ในปัจจุบันระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

®    การ ไฟฟ้า

                                สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประโคนชัย เทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์  เฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล   เท่านั้น

 

®    การสื่อสาร

                                สำนักงานโทรศัพท์บ้านกรวด ตั้งอยู่ในซอยชุมสาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอำเภอบ้านกรวด

                                ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอบ้านกรวด  ตั้งอยู่ถนนสายบุรีรัมย์ - ละหานทราย  ให้บริการไปรษณีย์โทรเลข  จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ  พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป

 

ผู้บริหาร
ข้อมูลงบประมาณ
แผนการพัฒนา
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 เมษายน 2564
การให้บริการ
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกรวด?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.173.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 819,914

พยากรณ์อากาศ


สายตรงผู้บริหาร
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067   Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.